درخواست نمایندگیفرم درخواست نمایندگی مبلمان آرامیس
    دانلود فایل
لطفا پس از پر کردن فرم، آن را به آدرس agency@aramisfurniture.ir ایمیل نموده
یا به شماره 66312846-021 فکس نمایید.

مبل آرامیس
فرم درخواست نمایندگی مبلمان آرامیس
مشخصات فردی
نام:
نام خانوادگی:
 
کد ملی:
 
نام پدر:
 
محل تولد:
 
شماره شناسنامه:
 
تلفن همراه:
 
ایمیل:
 
مشخصات فروشگاه
استان:
 
شهرستان:
 
آدرس:
 
تلفن:
 
کد شهرستان:
 
فکس:
 
متراژ:
 
نوع مالکیت:
 
زمینه فعالیت:
 
جواز کسب:
 
سایت:
 
سوابق فعالیت:
 

 
captcha

مديريت گروه توليدی مبلمان آراميس ضمن قدردانی از حضور شما، اميدوار است که با بررسی شرايط، همکاری های لازم را با جنابعالی داشته باشيم.
با تشکر
مدیریت مبلمان آرامیس